Szinjátszókör

Szinjátszókör

A kökösi amatőr szinjátszócsoport, amely 2007 nyarán alakult az unitárius Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet  berkeiben, a Kabala nevet viseli. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak unitárius, hanem más felekezetű fiatalokat is számlál. A szinjátszócsoport tagjait kökösi 13-17 éves diákok képezik.

A társulat a fiatalok kérésére verbuválódott. Ebben a munkában megszületett az egymásra találás, ami a közös értékeket, az általunk kialakított munkastílust és a köztünk levő kapcsolatokat célozza meg.

Előadásaink fókusztörténeteit úgy válogatom meg, hogy értelmezve ezeket a mában, igazi értékeket közvetítsünk. (pl. a „TE és a gyufaárus lány” című előadásunkban bemutattuk ablakokban, hogy mi vonja el e kor emberének figyelmét a szeretettől).  Az általunk kedvelt, egyedinek nevezhető stílusunk a mozgás és a tánc ötvözetéből született meg. Garay Éva mozgás-tánc terapeuta szavaival élve: ” a mozgás előbb volt, mint a beszéd, szavaink néha lehetnek hamisak, de mozgásunk egyedi, belülről jövő”.Én is azt vallom, hogy vannak olyan „kimondatlanok”, melyeknek szavak szintjén nem lehet tükröt tartani, pl. a „Kőmíves Kelemenné” című darabunkban a balladahősök érzelmi világát mutattuk be mozgásban.

Elért eredmények:

2007.

I. díj az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági színjátszó találkozón - Kőmíves Kelemenné

2008.

II. díj az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági színjátszó találkozón- TE és a gyufaárus lány

Legjobb rendezői díj

Legjobb női alakításért díj

2009.

III. díj az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági színjátszó találkozón- Tükrök, játszmák és szerepek

Ugyancsak ebben az évben meghívottakként szerepeltünk a Hargita megyei diákszínjátszó találkozón

XIII. ODFIE Színjátszó Találkozó - 2009 júl. 31. - aug. 2. - Ürmös

III. díjas előadás

Forrás: markolaci69

2010.

Nagy díj a Szent György napok keretén belül zajló diákszínjátszó találkozón, melynek a Váradi József I-VIII osztályos iskola adott otthont.

A díjakon túl eredményként nyugtázom azt a tényt, hogy csoportunk fiataljai a fent említett igazi értékeknek nemcsak közvetítői, hanem képviselői is. Ezt bizonyítja a 2008 decemberében felvállalt karitatív előadássorozat (Kovászna és Hargita megyében, még két amatőr ifjúsági színjátszó társulattal karöltve), melynek bevételét idősotthonnak és a gyerekek karácsonyi ajándékozására szántunk.

Eredmény a többszintű fejlődés. Van csoporttag, akinek annyira vonzóvá vált a színház világa, hogy ezt választja életpályájának. Úgy gondolom ennek a csoportnak megtartó ereje van. Itt lehetőség nyílik önmagunk megismerésére, a másság elfogadására, teret kap a játék, a kreativitás, a szórakozás is.

Fontos Fazakas Misi és Dávid Péter nevét említsem, kik ha különböző módon is, de segítettek az útkeresésben.

XIV. ODFIE Színjátszó Találkozó - Kobátfalva, 2010 július 30 - augusztus 2.

Forrás: markolaci69

A jövőre nézve:

Ajelenlegi tagok hűségesek szeretnének maradni társulatunkhoz. Közös tervünk, kisebb diákok képzése, kik majd helyzet adtán tagjaivá válhatnak társulatunknak.

Bíró Attila kökösi unitárius lelkész beiktatása

Forrás: markolaci69

Oldalainkat 53 vendég és 0 tag böngészi

Keresés

Gondolatébresztő