Personal

 Stat de personal

 

Numele si prenumele Functia
Tăraș Silviu Primar
Bodali István Secretar General
 Birou contencios administrativ
 Sánta Gyula  șef birou
Compartiment buget-finanţe şi achiziţii
Molnár Piroska Consilier
Molnár Rita-Lilla Consilier
Stanciui Dalma Consilier
Compartiment urbanism şi cadastru
Condrea Ştefan Adrian Consilier
Plugor Alesandru Consilier
Compartiment resurse umane şi protecţia mediului
Ambarus Emese-Magdolna Consilier
Compartiment stare civilă și evidența persoanelor
Bodali Ildikó Consilier
Compartiment probleme sociale
Girancsi Erika-Karolina Consilier
Compartiment secretariat, relaţii cu publicul
Ţurcanu Annamaria Consilier
Compartiment agricol
Joó Jolanda Consilier
Compartiment tehnic şi administrativ-gospodăresc
Ürmösi Barabás * Muncitor de întreţinere
Veress Erzsébet-Boglárka * Îngrijitor

* personal contractual

 

Căutare

Certificat ISO

Turism