Şcoala cu clasele I-VIII „Gábor Áron”

http://gaboraron.info

 

Scurt istoric al şcolii

Şcoala din Chichiş a fost fondată în anul 1898, ca şcoală primară de stat. După evenimentele din 1989, în anul 1990 şcoala a luat numele marelui revoluţionar Gabor Aron. Simbolul şcolii, reprezentat şi în drapelul şcolii „o ghiulea legată în lanţuri”este opera graficianului Plugor Sándor.

De la întemeierea şcolii până în prezent şi-au desfăşurat activitatea în număr de 15 directori. În prezent activitatea şcolii este coordonată de prof. Fabian Veronika.

În şcolile din Chichiş şi Băcel şi în grădiniţele arondate lucrează 23 de cadre didactice calificate, iar numărul elevilor este în jur de 170.

În ultimii 2-3 ani datorită investiţiilor financiare s-a schimbat aspectul şcolii, şi al comunei Chichiş, apropiind tot mai mult de cerinţele Uniunii Europene.

Comune înfrăţite: Olaszfalu (Ungaria, jud. Veszprém), Bucsa (Ungaria, jud. Békés).

 

Carecteristici

Scopul primordial al şcolii este ca în prezent şi în viitor să asigure pregătirea elevilor la un nivel optim, înzestrarea lor cu cele mai noi cunoştinţe, formarea şi dezvoltarea abilităţilor în aşa fel, să poată continua în orice fază a existenţei lor procesul de învăţare.

Elevii din şcoală pot participa la diferite activităţi facultative (informatică ansamblu coral, cercuri sportive, educaţie sanitară, artă dramatică), activităţi adaptate la nivelul de vârstă şi la interesele elevilor.

Submultiplele aspecte ale procesului educaţional desfăşurat în şcoală, cu respectarea şi aplicarea regulamentelor de funcţionare, relifează preocuparea cadrelor didactice, a părinţilor pentru educaţia ecologică de ocrotire a mediului înconjurător la toată nivele de studiu. Totodată orientările vizează cunoaşterea şi valorificarea tradiţiilor specifice locale privind arta populară locală (sculptura în lemn, ţesături şi cusături naţionale, arta decorativă cu folosirea structurilor naturale, împletituri nuiele etc.), pe de altă parte transmiterea tradiţiilor de păstrare, îngrijire a monumentelor istorice din localitate şi ocrotirea naturii.

 

Activităţi specifice

Elevii din Şcoala „Gábor Áron” de-e lungul anilor şi în prezent au participat şi participă la diferite activităţi şi concursuri organizate pe tema educaţiei, artei şi sport, unde au obţinut rezultate foarte bune. În fiecare an şcolar sunt organizate excursii tematice, drumeţii în judeţ şi în afara judeţului pentru a cunoaşte frumuseţile patriei. Locurile istorice, marile personalităţi ale judeţului. În cursul anului şcolar elevii şcolii participă cu regularitate la vizionări de spectacole, vernisaje, comemorări, şezători, tabere de vară, în organizarea şcolii. Sub îndrumarea cadrelor didactice elevii au redactat un ziar şcolar: „Szamárpad” .

 

Grădiniţa „Mano” din Chichiş

 

Grădiniţa din satul Chichiş este subunitate a Şcolii cu clasele I-VIII Gabor Aron din localitate. În prezent 36 de preşcolari frecventează unitatea noastră în trei grupe.

Unul din principiile noastre de bază este asigurarea nevoilor fundamentale a copiilor de vârstă preşcolară, a siguranţei afective. În procesul instructiv-educativ centrat pe copil, încercăm să educăm oameni, care vor reuşi să devină membrii activi ai unor comunităţi care pot fi deschişi spre lume şi îşi găsesc locul în aceasta. Luând în consideraredezvoltarea individuală a fiecărui preşcolar educăm şi transmirem valori în aşa fel, încât fiecare copil să se îmbogăţească afectiv, moral, social, intelectual, în acelaşi timp păstrând copilăria fericită.

De căţiva ani în unitatea noastră funcţionează un cerc de dans popular şi un rol esenţial le au şi acele activităţi curriculare, cât şi cele extracurriculare în cadrul cărora păstrăm şi transmitem obiceiuri şi tradiţii locale. Încercăm să existăm ca parte integrată a întregului, a comunităţii locale, colaborând şi conlucrând cu membrii acestora.

Căutare

Certificat ISO

Turism